Nesne ve sınıf arasındaki farkı en basit şekilde nasıl açıklayabilirim?


cevap 1:

C ++ ile Sınıf ve Nesne Arasındaki Fark

Tanım

Sınıf, veri birimlerini ve ilişkili yöntemleri tek bir birimde bağlama mekanizmasıdır. Sınıf örneği veya sınıf değişkeni.

varoluş

Sınıf mantıklı bir varlıktır. Nesne fiziksel varlıktır.

Bellek Ayırma

Sınıf Hafızasında boşluk oluşturulduğunda ayrılmaz. Nesnede Bellek alanı oluşturulduğunda ayrılır.

Bildirimi / tanımlanması

Sınıf Tanımı bir kez oluşturulur. Nesne istediğiniz kadar çok kez oluşturulur.